Van Doorn Marketing & Organisatie


fusies & overnames van accountantskantoren

company search


voorselectie van kandidaat koper en kandidaat verkoper


begeleiding van de onderhandelingen


contractuele vastlegging van tussen partijen gemaakte afspraken